Hiển thị 1–15 trong 3294 kết quả

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 316BC6W, CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP67, SỐ CỰC 3P+E, ĐIỆN ÁP 380...415V, DÒNG ĐỊNH MỨC 16A, SỬ DỤNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG, CƠ SỞ HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, HẦM MỎ, CẤP BẢO VỆ IP44, IP67. ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN IEC60309-1, -2

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 2125C6W, CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP67, SỐ CỰC 2P+E, ĐIỆN ÁP 200...250V, DÒNG ĐỊNH MỨC 125A, SỬ DỤNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG, CƠ SỞ HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, HẦM MỎ, CẤP BẢO VỆ IP44, IP67. ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN IEC60309-1, -2

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 263C6W, CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP67, SỐ CỰC 2P+E, ĐIỆN ÁP 200...250V, DÒNG ĐỊNH MỨC 63A, SỬ DỤNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG, CƠ SỞ HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, HẦM MỎ, CẤP BẢO VỆ IP44, IP67. ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN IEC60309-1, -2

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 232BC6W, CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP67, SỐ CỰC 2P+E, ĐIỆN ÁP 200...250V, DÒNG ĐỊNH MỨC 32A, SỬ DỤNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG, CƠ SỞ HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, HẦM MỎ, CẤP BẢO VỆ IP44, IP67. ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN IEC60309-1, -2

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 216BC6W, CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP67, SỐ CỰC 2P+E, ĐIỆN ÁP 200...250V, DÒNG ĐỊNH MỨC 16A, SỬ DỤNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG, CƠ SỞ HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, HẦM MỎ, CẤP BẢO VỆ IP44, IP67. ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN IEC60309-1, -2

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 463C6, CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP44, SỐ CỰC 3P+N+E, ĐIỆN ÁP 346...415V, DÒNG ĐỊNH MỨC 63A, SỬ DỤNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG, CƠ SỞ HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, HẦM MỎ, CẤP BẢO VỆ IP44, IP67. ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN IEC60309-1, -2

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 432BC6, CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP44, SỐ CỰC 3P+N+E, ĐIỆN ÁP 346...415V, DÒNG ĐỊNH MỨC 32A, SỬ DỤNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG, CƠ SỞ HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, HẦM MỎ, CẤP BẢO VỆ IP44, IP67. ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN IEC60309-1, -2

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 416BC6, CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP44, SỐ CỰC 3P+N+E, ĐIỆN ÁP 346...415V, DÒNG ĐỊNH MỨC 16A, SỬ DỤNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG, CƠ SỞ HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, HẦM MỎ, CẤP BẢO VỆ IP44, IP67. ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN IEC60309-1, -2

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 363C6, CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP44, SỐ CỰC 3P+E, ĐIỆN ÁP 380...415V, DÒNG ĐỊNH MỨC 63A, SỬ DỤNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG, CƠ SỞ HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, HẦM MỎ, CẤP BẢO VỆ IP44, IP67. ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN IEC60309-1, -2

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 332BC6, CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP44, SỐ CỰC 3P+E, ĐIỆN ÁP 380...415V, DÒNG ĐỊNH MỨC 32A, SỬ DỤNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG, CƠ SỞ HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, HẦM MỎ, CẤP BẢO VỆ IP44, IP67. ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN IEC60309-1, -2

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 316BC6, CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP44, SỐ CỰC 3P+E, ĐIỆN ÁP 380...415V, DÒNG ĐỊNH MỨC 16A, SỬ DỤNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG, CƠ SỞ HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, HẦM MỎ, CẤP BẢO VỆ IP44, IP67. ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN IEC60309-1, -2

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 263C6, CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP44, SỐ CỰC 2P+E, ĐIỆN ÁP 200...250V, DÒNG ĐỊNH MỨC 63A, SỬ DỤNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG, CƠ SỞ HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, HẦM MỎ, CẤP BẢO VỆ IP44, IP67. ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN IEC60309-1, -2

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 232BC6, CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP44, SỐ CỰC 2P+E, ĐIỆN ÁP 200...250V, DÒNG ĐỊNH MỨC 32A, SỬ DỤNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG, CƠ SỞ HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, HẦM MỎ, CẤP BẢO VỆ IP44, IP67. ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN IEC60309-1, -2

Ổ CẮM NỐI DI ĐỘNG 216BC6, CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP44, SỐ CỰC 2P+E, ĐIỆN ÁP 200...250V, DÒNG ĐỊNH MỨC 16A, SỬ DỤNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG, CƠ SỞ HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, HẦM MỎ, CẤP BẢO VỆ IP44, IP67. ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN IEC60309-1, -2

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG LOẠI 4125P6W, CẤP ĐỘ BẢO VỆ IP67, SỐ CỰC 3P+N+E, ĐIỆN ÁP 346...415V, DÒNG ĐỊNH MỨC 125A, SỬ DỤNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG, CƠ SỞ HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, HẦM MỎ, CẤP BẢO VỆ IP44, IP67. ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN IEC60309-1, -2