Hiển thị 1–15 trong 2874 kết quả

MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP IPC1000 MITSUBISHI IPC-VP1151, ĐIỆN ÁP NGUỒN CUNG CẤP: 24 VDC, LOẠI MÀN HÌNH: 15” TFT, MÀN HÌNH CẢM ỨNG, ĐỘ PHÂN GIẢI: 1024 x 768, CPU: INTEL CORE DUO 2 X 1.06 GHZ, BỘ NHỚ: 512MB RAM, HỆ ĐIỀU HÀNH: WINDOWS XP PROFESSIONAL, Ổ CỨNG (NỘI) : 40GB, HỖ TRỢ NHIỀU CỔNG GIAO TIẾP: 2X SERIAL RS-232 INTERFACE; 1X LAN 10/100;1X LAN 100/1000; 5X USB 2.0; 1X DVI-I, KÍCH THƯỚC TRÊN PANEL [MM]: 400 X 322.5

MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP IPC1000 MITSUBISHI IPC-MC1151, ĐIỆN ÁP NGUỒN CUNG CẤP: 24 VDC, LOẠI MÀN HÌNH: 15” TFT, MÀN HÌNH CẢM ỨNG, ĐỘ PHÂN GIẢI: 1024 x 768, CPU: HMI INTEL CELERON M 800MHZ, BỘ NHỚ: 512MB RAM, HỆ ĐIỀU HÀNH: WINDOWS XP PROFESSIONAL, Ổ CỨNG (NỘI) : 40GB, HỖ TRỢ NHIỀU CỔNG GIAO TIẾP: 1X CAN BUS INTERFACE; 1X SERIAL RS 232 INTERFACE; 2X LAN 10/100; 2X USB; 1X VGA, KÍCH THƯỚC TRÊN PANEL [MM]: 400 X 322.5

MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP IPC1000 MITSUBISHI MITSUBISHI IPC-MC1121, ĐIỆN ÁP NGUỒN CUNG CẤP: 24 VDC, LOẠI MÀN HÌNH: 12.1” TFT, MÀN HÌNH CẢM ỨNG, ĐỘ PHÂN GIẢI: 800 X 600, CPU: INTEL CELERON M 800MHZ, BỘ NHỚ: 512MB RAM, HỆ ĐIỀU HÀNH: WINDOWS XP PROFESSIONAL, Ổ CỨNG (NỘI) : 40GB, HỖ TRỢ NHIỀU CỔNG GIAO TIẾP: 1X CAN BUS INTERFACE; 1X SERIAL RS 232 INTERFACE; 1X LAN 10/100; 2X USB; 1X VGA, KÍCH THƯỚC TRÊN PANEL [MM]: 325 X 255

MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP IPC1000 MITSUBISHI IPC-VP1171, ĐIỆN ÁP NGUỒN CUNG CẤP: 24 VDC, LOẠI MÀN HÌNH: 17” TFT, MÀN HÌNH CẢM ỨNG, ĐỘ PHÂN GIẢI: 1280 X 1024, CPU: INTEL CORE DUO 2 X 1.06 GHZ, BỘ NHỚ: 512MB RAM, HỆ ĐIỀU HÀNH: WINDOWS XP PROFESSIONAL, Ổ CỨNG (NỘI) : 40GB, HỖ TRỢ NHIỀU CỔNG GIAO TIẾP: 2X SERIAL RS-232 INTERFACE; 1X LAN 10/100;1X LAN 100/1000; 5X USB 2.0; 1X DVI-I, KÍCH THƯỚC TRÊN PANEL [MM]: 418 X 356

MÀN HÌNH HMI E1000 MITSUBISHI E1100 10.4" TFT DISPLAY COLOR, ĐỘ PHÂN GIẢI: 800 x 600, BỘ NHỚ TRONG: 12M, HỖ TRỢ CÁC CỔNG GIAO TIẾP PLC: ETHERNET & BOTH USB HOST/DEVICE INTERFACES, ĐIỆN ÁP NGUỒN CUNG CẤP: 24 VDC, KÍCH THƯỚC: 228 X 302 X 64MM

MÀN HÌNH HMI E1000 MITSUBISHI E1151 15" TFT DISPLAY COLOR, ĐỘ PHÂN GIẢI: 1024 x 768, BỘ NHỚ TRONG: 12M, HỖ TRỢ CÁC CỔNG GIAO TIẾP PLC: ETHERNET & BOTH USB HOST/DEVICE INTERFACES, ĐIỆN ÁP NGUỒN CUNG CẤP: 24 VDC, KÍCH THƯỚC: 304 X 398 X 60MM

MÀN HÌNH HMI E1000 MITSUBISHI E1100 10.4" TFT DISPLAY COLOR, ĐỘ PHÂN GIẢI: 640 x 480, BỘ NHỚ TRONG: 12M, HỖ TRỢ CÁC CỔNG GIAO TIẾP PLC: ETHERNET & BOTH USB HOST/DEVICE INTERFACES, ĐIỆN ÁP NGUỒN CUNG CẤP: 24 VDC, KÍCH THƯỚC: 252 X 382 X 64MM

MÀN HÌNH HMI E1000 MITSUBISHI E1071 6.5" TFT DISPLAY COLOR, ĐỘ PHÂN GIẢI: 640 x 480, BỘ NHỚ TRONG: 12M, HỖ TRỢ CÁC CỔNG GIAO TIẾP PLC: ETHERNET & BOTH USB HOST/DEVICE INTERFACES, ĐIỆN ÁP NGUỒN CUNG CẤP: 24 VDC, KÍCH THƯỚC: 154 X 219 X 61MM

MÀN HÌNH HMI E1000 MITSUBISHI E1070 6.5" TFT DISPLAY COLOR, ĐỘ PHÂN GIẢI: 640 x 480, BỘ NHỚ TRONG: 12M, HỖ TRỢ CÁC CỔNG GIAO TIẾP PLC: ETHERNET & BOTH USB HOST/DEVICE INTERFACES, ĐIỆN ÁP NGUỒN CUNG CẤP: 24 VDC, KÍCH THƯỚC: 177 X 285 X 62MM

MÀN HÌNH HMI E1000 MITSUBISHI E1063 5.7" TFT DISPLAY MONOCHROME, ĐỘ PHÂN GIẢI: 320 x 240, BỘ NHỚ TRONG: 12M, HỖ TRỢ CÁC CỔNG GIAO TIẾP PLC: ETHERNET & BOTH USB HOST/DEVICE INTERFACES, ĐIỆN ÁP NGUỒN CUNG CẤP: 24 VDC, KÍCH THƯỚC: 152 X 201 X 63MM

MÀN HÌNH HMI E1000 MITSUBISHI E1061 5.7" TFT DISPLAY COLOR, ĐỘ PHÂN GIẢI: 320 x 240, BỘ NHỚ TRONG: 12M, HỖ TRỢ CÁC CỔNG GIAO TIẾP PLC: ETHERNET & BOTH USB HOST/DEVICE INTERFACES, ĐIỆN ÁP NGUỒN CUNG CẤP: 24 VDC, KÍCH THƯỚC: 152 X 201 X 63MM

MÀN HÌNH HMI E1000 MITSUBISHI E1043 3.5" TFT DISPLAY MONOCHROME, ĐỘ PHÂN GIẢI: 320 x 240, BỘ NHỚ TRONG: 12M, HỖ TRỢ CÁC CỔNG GIAO TIẾP PLC: ETHERNET & BOTH USB HOST/DEVICE INTERFACES, ĐIỆN ÁP NGUỒN CUNG CẤP: 24 VDC, KÍCH THƯỚC: 119 X 156 X 63MM

MÀN HÌNH HMI E1000 MITSUBISHI E1041 3.5" TFT DISPLAY COLOR, ĐỘ PHÂN GIẢI: 320 x 240, BỘ NHỚ TRONG: 12M, HỖ TRỢ CÁC CỔNG GIAO TIẾP PLC: ETHERNET & BOTH USB HOST/DEVICE INTERFACES, ĐIỆN ÁP NGUỒN CUNG CẤP: 24 VDC, KÍCH THƯỚC: 119 X 156 X 63MM

MÀN HÌNH HMI E1000 MITSUBISHI E1062 5.7" TFT DISPLAY MONOCHROME, ĐỘ PHÂN GIẢI: 320 x 240, BỘ NHỚ TRONG: 12M, HỖ TRỢ CÁC CỔNG GIAO TIẾP PLC: ETHERNET & BOTH USB HOST/DEVICE INTERFACES, ĐIỆN ÁP NGUỒN CUNG CẤP: 24 VDC, KÍCH THƯỚC: 168 X 275 X 63MM

MÀN HÌNH HMI E1000 MITSUBISHI E1060 5.7" TFT DISPLAY COLOR, ĐỘ PHÂN GIẢI: 320 x 240, BỘ NHỚ TRONG: 12M, HỖ TRỢ CÁC CỔNG GIAO TIẾP PLC: ETHERNET & BOTH USB HOST/DEVICE INTERFACES, ĐIỆN ÁP NGUỒN CUNG CẤP: 24 VDC, KÍCH THƯỚC: 168 X 275 X 63MM