Hiển thị 1–15 trong 1374 kết quả

CAM ĐIỆN TỬ LOẠI 32 NGÕ RA PNP GẮN DIN-RAIL, THÔNG DỤNG DỂ SỬ DỤNG, KÍCH THƯỚC 96X96. TỐC ĐỘ QUAY TỐI ĐA 1600 VÒNG/PHÚT VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ĐA 0.50. MÀN HÌNH HIỂN THỊ LCD NỀN ĐEN VỚI CÁC THÔNG SỐ CHỈ THỊ MÀU RÕ RÀNG, SẮC NÉT. HIỂN THỊ TỐC ĐỘ TRẠNG THÁI CAM VÀ TRẠNG THÁI ON-OFF CỦA CÁC NGÕ RA CÀI ĐẶT TRƯỚC. DỮ LIỆU CÀI ĐẶT ĐƯỢC GHI TRONG EEPROM TỐI ĐA 100.000 LẦN VÀ ĐƯỢC LƯU TRỬ TỐI THIỂU TRONG 10 NĂM. NGUỒN CẤP 24VDC ±10%. CÔNG SUẤT TIÊU THỤ MAX 6W. ĐẠT TIÊU CHUẨN UL/CSA AND EMC, ĐẠT ĐỘ KÍN IP40

CAM ĐIỆN TỬ LOẠI 32 NGÕ RA NPN GẮN DIN-RAIL, THÔNG DỤNG DỂ SỬ DỤNG, KÍCH THƯỚC 96X96. TỐC ĐỘ QUAY TỐI ĐA 1600 VÒNG/PHÚT VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ĐA 0.50. MÀN HÌNH HIỂN THỊ LCD NỀN ĐEN VỚI CÁC THÔNG SỐ CHỈ THỊ MÀU RÕ RÀNG, SẮC NÉT. HIỂN THỊ TỐC ĐỘ TRẠNG THÁI CAM VÀ TRẠNG THÁI ON-OFF CỦA CÁC NGÕ RA CÀI ĐẶT TRƯỚC. DỮ LIỆU CÀI ĐẶT ĐƯỢC GHI TRONG EEPROM TỐI ĐA 100.000 LẦN VÀ ĐƯỢC LƯU TRỬ TỐI THIỂU TRONG 10 NĂM. NGUỒN CẤP 24VDC ±10%. CÔNG SUẤT TIÊU THỤ MAX 6W. ĐẠT TIÊU CHUẨN UL/CSA AND EMC, ĐẠT ĐỘ KÍN IP40

CAM ĐIỆN TỬ LOẠI 32 NGÕ RA PNP GẮN MẶT TỦ, THÔNG DỤNG DỂ SỬ DỤNG, KÍCH THƯỚC 96X96. TỐC ĐỘ QUAY TỐI ĐA 1600 VÒNG/PHÚT VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ĐA 0.50. MÀN HÌNH HIỂN THỊ LCD NỀN ĐEN VỚI CÁC THÔNG SỐ CHỈ THỊ MÀU RÕ RÀNG, SẮC NÉT. HIỂN THỊ TỐC ĐỘ TRẠNG THÁI CAM VÀ TRẠNG THÁI ON-OFF CỦA CÁC NGÕ RA CÀI ĐẶT TRƯỚC. DỮ LIỆU CÀI ĐẶT ĐƯỢC GHI TRONG EEPROM TỐI ĐA 100.000 LẦN VÀ ĐƯỢC LƯU TRỬ TỐI THIỂU TRONG 10 NĂM. NGUỒN CẤP 24VDC ±10%. CÔNG SUẤT TIÊU THỤ MAX 6W. ĐẠT TIÊU CHUẨN UL/CSA AND EMC, ĐẠT ĐỘ KÍN IP40

CAM ĐIỆN TỬ LOẠI 32 NGÕ RA NPN GẮN MẶT TỦ, THÔNG DỤNG DỂ SỬ DỤNG, KÍCH THƯỚC 96X96. TỐC ĐỘ QUAY TỐI ĐA 1600 VÒNG/PHÚT VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ĐA 0.50. MÀN HÌNH HIỂN THỊ LCD NỀN ĐEN VỚI CÁC THÔNG SỐ CHỈ THỊ MÀU RÕ RÀNG, SẮC NÉT. HIỂN THỊ TỐC ĐỘ TRẠNG THÁI CAM VÀ TRẠNG THÁI ON-OFF CỦA CÁC NGÕ RA CÀI ĐẶT TRƯỚC. DỮ LIỆU CÀI ĐẶT ĐƯỢC GHI TRONG EEPROM TỐI ĐA 100.000 LẦN VÀ ĐƯỢC LƯU TRỬ TỐI THIỂU TRONG 10 NĂM. NGUỒN CẤP 24VDC ±10%. CÔNG SUẤT TIÊU THỤ MAX 6W. ĐẠT TIÊU CHUẨN UL/CSA AND EMC, ĐẠT ĐỘ KÍN IP40

CAM ĐIỆN TỬ LOẠI 16 NGÕ RA PNP GẮN DIN-RAIL, THÔNG DỤNG DỂ SỬ DỤNG, KÍCH THƯỚC 96X96. TỐC ĐỘ QUAY TỐI ĐA 1600 VÒNG/PHÚT VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ĐA 0.50. MÀN HÌNH HIỂN THỊ LCD NỀN ĐEN VỚI CÁC THÔNG SỐ CHỈ THỊ MÀU RÕ RÀNG, SẮC NÉT. HIỂN THỊ TỐC ĐỘ TRẠNG THÁI CAM VÀ TRẠNG THÁI ON-OFF CỦA CÁC NGÕ RA CÀI ĐẶT TRƯỚC. DỮ LIỆU CÀI ĐẶT ĐƯỢC GHI TRONG EEPROM TỐI ĐA 100.000 LẦN VÀ ĐƯỢC LƯU TRỬ TỐI THIỂU TRONG 10 NĂM. NGUỒN CẤP 24VDC ±10%. CÔNG SUẤT TIÊU THỤ MAX 6W. ĐẠT TIÊU CHUẨN UL/CSA AND EMC, ĐẠT ĐỘ KÍN IP40

CAM ĐIỆN TỬ LOẠI 16 NGÕ RA NPN GẮN DIN-RAIL, THÔNG DỤNG DỂ SỬ DỤNG, KÍCH THƯỚC 96X96. TỐC ĐỘ QUAY TỐI ĐA 1600 VÒNG/PHÚT VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ĐA 0.50. MÀN HÌNH HIỂN THỊ LCD NỀN ĐEN VỚI CÁC THÔNG SỐ CHỈ THỊ MÀU RÕ RÀNG, SẮC NÉT. HIỂN THỊ TỐC ĐỘ TRẠNG THÁI CAM VÀ TRẠNG THÁI ON-OFF CỦA CÁC NGÕ RA CÀI ĐẶT TRƯỚC. DỮ LIỆU CÀI ĐẶT ĐƯỢC GHI TRONG EEPROM TỐI ĐA 100.000 LẦN VÀ ĐƯỢC LƯU TRỬ TỐI THIỂU TRONG 10 NĂM. NGUỒN CẤP 24VDC ±10%. CÔNG SUẤT TIÊU THỤ MAX 6W. ĐẠT TIÊU CHUẨN UL/CSA AND EMC, ĐẠT ĐỘ KÍN IP40

CAM ĐIỆN TỬ LOẠI 16 NGÕ RA PNP GẮN MẶT TỦ, THÔNG DỤNG DỂ SỬ DỤNG, KÍCH THƯỚC 96X96. TỐC ĐỘ QUAY TỐI ĐA 1600 VÒNG/PHÚT VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ĐA 0.50. MÀN HÌNH HIỂN THỊ LCD NỀN ĐEN VỚI CÁC THÔNG SỐ CHỈ THỊ MÀU RÕ RÀNG, SẮC NÉT. HIỂN THỊ TỐC ĐỘ TRẠNG THÁI CAM VÀ TRẠNG THÁI ON-OFF CỦA CÁC NGÕ RA CÀI ĐẶT TRƯỚC. DỮ LIỆU CÀI ĐẶT ĐƯỢC GHI TRONG EEPROM TỐI ĐA 100.000 LẦN VÀ ĐƯỢC LƯU TRỬ TỐI THIỂU TRONG 10 NĂM. NGUỒN CẤP 24VDC ±10%. CÔNG SUẤT TIÊU THỤ MAX 6W. ĐẠT TIÊU CHUẨN UL/CSA AND EMC, ĐẠT ĐỘ KÍN IP40

CAM ĐIỆN TỬ LOẠI 16 NGÕ RA NPN GẮN MẶT TỦ, THÔNG DỤNG DỂ SỬ DỤNG, KÍCH THƯỚC 96X96. TỐC ĐỘ QUAY TỐI ĐA 1600 VÒNG/PHÚT VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ĐA 0.50. MÀN HÌNH HIỂN THỊ LCD NỀN ĐEN VỚI CÁC THÔNG SỐ CHỈ THỊ MÀU RÕ RÀNG, SẮC NÉT. HIỂN THỊ TỐC ĐỘ TRẠNG THÁI CAM VÀ TRẠNG THÁI ON-OFF CỦA CÁC NGÕ RA CÀI ĐẶT TRƯỚC. DỮ LIỆU CÀI ĐẶT ĐƯỢC GHI TRONG EEPROM TỐI ĐA 100.000 LẦN VÀ ĐƯỢC LƯU TRỬ TỐI THIỂU TRONG 10 NĂM. NGUỒN CẤP 24VDC ±10%. CÔNG SUẤT TIÊU THỤ MAX 6W. ĐẠT TIÊU CHUẨN UL/CSA AND EMC, ĐẠT ĐỘ KÍN IP40

CAM ĐIỆN TỬ LOẠI 8 NGÕ RA PNP GẮN DIN-RAIL, THÔNG DỤNG DỂ SỬ DỤNG, KÍCH THƯỚC 96X96. TỐC ĐỘ QUAY TỐI ĐA 1600 VÒNG/PHÚT VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ĐA 0.50. MÀN HÌNH HIỂN THỊ LCD NỀN ĐEN VỚI CÁC THÔNG SỐ CHỈ THỊ MÀU RÕ RÀNG, SẮC NÉT. HIỂN THỊ TỐC ĐỘ TRẠNG THÁI CAM VÀ TRẠNG THÁI ON-OFF CỦA CÁC NGÕ RA CÀI ĐẶT TRƯỚC. DỮ LIỆU CÀI ĐẶT ĐƯỢC GHI TRONG EEPROM TỐI ĐA 100.000 LẦN VÀ ĐƯỢC LƯU TRỬ TỐI THIỂU TRONG 10 NĂM. NGUỒN CẤP 24VDC ±10%. CÔNG SUẤT TIÊU THỤ MAX 6W. ĐẠT TIÊU CHUẨN UL/CSA AND EMC, ĐẠT ĐỘ KÍN IP40

CAM ĐIỆN TỬ LOẠI 8 NGÕ RA NPN GẮN DIN-RAIL, THÔNG DỤNG DỂ SỬ DỤNG, KÍCH THƯỚC 96X96. TỐC ĐỘ QUAY TỐI ĐA 1600 VÒNG/PHÚT VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ĐA 0.50. MÀN HÌNH HIỂN THỊ LCD NỀN ĐEN VỚI CÁC THÔNG SỐ CHỈ THỊ MÀU RÕ RÀNG, SẮC NÉT. HIỂN THỊ TỐC ĐỘ TRẠNG THÁI CAM VÀ TRẠNG THÁI ON-OFF CỦA CÁC NGÕ RA CÀI ĐẶT TRƯỚC. DỮ LIỆU CÀI ĐẶT ĐƯỢC GHI TRONG EEPROM TỐI ĐA 100.000 LẦN VÀ ĐƯỢC LƯU TRỬ TỐI THIỂU TRONG 10 NĂM. NGUỒN CẤP 24VDC ±10%. CÔNG SUẤT TIÊU THỤ MAX 6W. ĐẠT TIÊU CHUẨN UL/CSA AND EMC, ĐẠT ĐỘ KÍN IP40

CAM ĐIỆN TỬ LOẠI 8 NGÕ RA PNP GẮN MẶT TỦ, THÔNG DỤNG DỂ SỬ DỤNG, KÍCH THƯỚC 96X96. TỐC ĐỘ QUAY TỐI ĐA 1600 VÒNG/PHÚT VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ĐA 0.50. MÀN HÌNH HIỂN THỊ LCD NỀN ĐEN VỚI CÁC THÔNG SỐ CHỈ THỊ MÀU RÕ RÀNG, SẮC NÉT. HIỂN THỊ TỐC ĐỘ TRẠNG THÁI CAM VÀ TRẠNG THÁI ON-OFF CỦA CÁC NGÕ RA CÀI ĐẶT TRƯỚC. DỮ LIỆU CÀI ĐẶT ĐƯỢC GHI TRONG EEPROM TỐI ĐA 100.000 LẦN VÀ ĐƯỢC LƯU TRỬ TỐI THIỂU TRONG 10 NĂM. NGUỒN CẤP 24VDC ±10%. CÔNG SUẤT TIÊU THỤ MAX 6W. ĐẠT TIÊU CHUẨN UL/CSA AND EMC, ĐẠT ĐỘ KÍN IP40

CAM ĐIỆN TỬ LOẠI 8 NGÕ RA NPN GẮN MẶT TỦ, THÔNG DỤNG DỂ SỬ DỤNG, KÍCH THƯỚC 96X96. TỐC ĐỘ QUAY TỐI ĐA 1600 VÒNG/PHÚT VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ĐA 0.50. MÀN HÌNH HIỂN THỊ LCD NỀN ĐEN VỚI CÁC THÔNG SỐ CHỈ THỊ MÀU RÕ RÀNG, SẮC NÉT. HIỂN THỊ TỐC ĐỘ TRẠNG THÁI CAM VÀ TRẠNG THÁI ON-OFF CỦA CÁC NGÕ RA CÀI ĐẶT TRƯỚC. DỮ LIỆU CÀI ĐẶT ĐƯỢC GHI TRONG EEPROM TỐI ĐA 100.000 LẦN VÀ ĐƯỢC LƯU TRỬ TỐI THIỂU TRONG 10 NĂM. NGUỒN CẤP 24VDC ±10%. CÔNG SUẤT TIÊU THỤ MAX 6W. ĐẠT TIÊU CHUẨN UL/CSA AND EMC, ĐẠT ĐỘ KÍN IP40

ĐẾ CẮM CHO TIMER VÀ RELAY ĐẾ 14 CHÂN, CHO RELAY MY4, H3Y-4

ĐẾ CẮM CHO TIMER VÀ RELAY ĐẾ 08 CHÂN, CHO RELAY MY2, H3Y-2

ĐẾ CẮM CHO TIMER VÀ RELAY ĐẾ 14 CHÂN, CHO RELAY LY4