Hướng dẫn Download / Upload và Read Logo! 0BA8

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD, UPLOAD CHƯƠNG TRÌNH VÀ READ BỘ LẬP TRÌNH LOGO! 0BA8

1. Tìm địa chỉ IP của Logo! 0BA8

2. Cài đặt địa chỉ IP Máy tính trùng với Lớp IP Logo!

3. Mở phần mềm LOGO!Soft Comfort V8.x (Nên Update lên Version mới nhất của Siemens)

* Chọn Hardware cho Logo!

* Kết nối từ máy tính với Logo! Bằng cách chọn 1 trong 3 biểu tượng như trong hình

* Nạp chương trình, Upload chương trình hoặc Read Logo!

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH

TIN THANH AUTOMATION TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ xuất VAT: 330/23 Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: 37 Đường Số 20, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: info@ttim.vn | info.tinthanhco@gmail.com

Website: www.ttim.vn | www.tinthanh-industrial.com

Hotline: 0933 178 158 | 0966 386 779