1. Hướng dẫn Download/Upload và Read Logo! 0BA8 Siemens (Click xem)

2. Video hướng dẫn lập trình truyền thông giữa 2 LOGO! 0BA8 (Click xem)