– Khắc phục lỗi và sự cố cho hệ thống Điện – Tự động hóa trong công nghiệp, trong sản xuất sử dụng thiết bị hãng Siemens… (Chi tiết)