NHẬN LẬP TRÌNH THEO YÊU CẦU

1) LẬP TRÌNH PLC SIEMENS, LOGO! SIEMENS

– Nhận lập trình PLC S7 của Siemens: PLC S7-200, PLC S7-300, PLC S7-400, PLC S7-1200, PLC S7-1500, REMOTE I/O ET 200S, ET 200SP, Logo! Siemens (Logo! 23RC-230RCE, Logo! 12/24RC-12/24RCE).. theo yêu cầu của khách hàng

NHẬN LẬP TRÌNH PLC - LOGO!
NHẬN LẬP TRÌNH PLC – LOGO!

2) LẬP TRÌNH MÀN HÌNH HMI – SCADA SIEMENS

– Nhận lập trình màn hình HMI giám sát và điều khiển từ xa theo yêu cầu của khách hàng
– Nhận lập trình SCADA giám sát và điều khiển từ xa thông qua Profibus, Profinet
– Nhận lập trình hệ thống điều khiển từ xa bằng GPRS, SMS, Webserver…

NHẬN LẬP TRÌNH HMI - SCADA
NHẬN LẬP TRÌNH HMI – SCADA