NHẬN THIẾT KẾ, THI CÔNG TỦ ĐIỆN VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG SẢN XUẤT

1) NHẬN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG TỦ ĐIỆN

– Tủ điện chiếu sáng
– Tủ chuyển nguồn tự động (ATS)
– Tủ điện điều khiển động cơ
– Tủ điện điều khiển quạt
– Tủ điện xử lý nước thải, nước cất
– Tủ điều khiển bơm nước sạch
– Tủ điều khiển sử dụng biến tần
– Tủ điện điều khiển trung tâm
– Tủ điện điều khiển dùng PLC
– Tủ điện điều khiển hệ thống điện tòa nhà thông minh
– Tủ điện bù công suất
– Tủ điện phân phối tổng
– Tủ điện phân phối nhánh
– Hoặc thiết kế tủ điện theo nhu cầu của khách hàng…

2) NHẬN CẢI TẠO NÂNG CẤP HỆ THỐNG

– Cải tạo, nâng cấp tủ điện điều khiển cho dây chuyền sản xuất
– Chuyển đổi chương trình PLC từ PLC S5 sang PLC S7 hay Version cũ sang Version mới nhất
– Chuyển đổi chương trình từ màn hình HMI Version cũ sang màn hình HMI Version mới nhất
– Lập trình PLC, HMI, hệ thống theo yêu cầu
– Bẻ Password PLC
– Nâng cấp cải tiến hệ thống giám sát và điều khiển thông qua SCADA, Webserver, GPRS…